Delovna akcija projektne skupine PoLJUBA – odstranjevanje krhlike s površin z barjanskim okarčkom foto: Arhiv RRA LUR

Delovna akcija odstranjevanja krhlike s površin z barjanskim okarčkom
petek, 8. marec 2019

V sredo, 6. marca, smo člani projektne ekipe PoLJUBA izvedli delovno akcijo na območju med Igom in Škofljico, kjer je bila v lanski sezoni zabeležena prisotnost največje znane lokalne populacije barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju.


V skladu s smernicami za upravljanje, ki jih je za nas pripravil izvajalec javnega naročila Raziskava stanja potencialnih izvornih populacij vrste barjanski okarček in stanja njihovega habitata, ZRC SAZU, smo ročno odstranili grmovnato zarast z zemljišč, na katerih je bilo ugotavljeno stanje habitata na meji ugodnega.

Nekateri od travnikov, kjer živi lokalna populacija tega močno ogroženega metulja, se namreč intenzivno zaraščajo z navadno krhliko. Gre za v Sloveniji splošno razširjeno grmovnato vrsto, ki lahko zelo hitro naseli odprte površine in v kratkem času ustvari gosto zarast, tudi v primeru  redne košnje pa se uspešno obnavlja in odganja iz panjev. Površina bi tako lahko v zelo kratkem času postala neprimerna za obstoj barjanskega okarčka.

Ker je prisotnost vrste na Ljubljanskem barju znana le še na približno 3 hektarih površin, smo sestoje krhlike na večjem delu območja ročno razredčili oz. jih odstranili. S tem smo izboljšali razmere za lokalno populacijo, ki bo v prihodnjem letu predvidoma postala izvorna populacija za zagotovitev osebkov za gojenje. Načrtujemo namreč laboratorijsko gojenje barjanskega okarčka, z osebki pa bomo vzpostavili novo lokalno populacijo in okrepili obstoječo.

Po potrebi bomo z ročnim odstranjevanjem krhlike nadaljevali tudi v prihodnjih sezonah. Za doseganje trajnostnih rezultatov pa bomo v prihodnjih letih s primernim upravljanjem povečali skupno površino travnikov, primernih za barjanskega okarčka. V prvem letu izvajanja projekta smo na tem območju odkupil približno 19 hektarov zemljišč.

Delovno akcijo smo zaključili s spravilom pokošenih odrastkov in njihovim odvozom v Zbirni center Barje. Zahvaljujemo se celotni projektni ekipi, ki je sodelovala v akciji.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija