Sečnja v Rakovi jelši foto: Arhiv KPLB

Pričeli smo z izvedbo del v Rakovi Jelši
ponedeljek, 25. februar 2019

V sredini februarja se je na območju ene pomembnejših vstopnih točk na Ljubljansko barje, Rakove Jelše, pričela odvijati sečnja zaraščenih kmetijskih zemljišč.


Med Mestnim parkom Rakova Jelša in Regijskim centrom za ravnanje z odpadki je namreč Krajinski park Ljubljansko barje v okviru projekta PoLJUBA nedavno odkupil 4,4 hektarov površin, potekajo pa tudi dogovori o najemu dodatnih 15,7 hektarov v lasti Mestne občine Ljubljana. Na tem območju ima Krajinski park trenutno v zakupu že 4,8 hektarov zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Ob pomoči zunanjih izvajalcev bodo zaraščeni travniki v prihodnjem mesecu očiščeni lesne zarasti, na njih pa bomo v času trajanja projekta ponovno vzpostavili nižinske ekstenzivne gojene travnike s sistemom mejic. Z usmerjenim upravljanjem bomo skrbeli tudi za omejevanje razraščanja invazivnih vrst na tem območju. Načrtujemo, da bomo na Rakovi Jelši ponovno vzpostavili vsaj 25 hektarov travnikov z mejicami, do leta 2021 pa bomo vzpostavili tudi novo 3-kilometrsko krožno  interpretacijsko pot z več postajami, na katerih bodo lahko obiskovalci izvedeli vse o ogroženih vrstah in življenjskih prostorih na Ljubljanskem barju.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija