Učna pot

Na območju vstopne točke v krajinski park, Rakove jelše, že poteka obnova mokrotnih travnikov s sistemom mejic, ob njih pa bomo v prihodnjem letu vzpostavili novo interpretacijsko pot Pot med jelšami, ki bo obiskovalce ozaveščala o življenjskih okoljih in nekaterih pomembnih zavarovanih vrstah na Ljubljanskem barju. Krožna pot bo dolga 3 km, samostojni obiskovalci in organizirane skupine vseh starosti pa bodo lahko svoje znanje nadgradili na 8 postajah, opremljenih z različnimi interpretacijskimi orodji. Uradno odprtje poti načrtujemo v začetku poletja 2023.

Interpretacijo na terenu bomo nadgradili na spletni strani, kjer bomo obiskovalce Ljubljanskega barja seznanili z značilnostmi narave tudi s pomočjo video in avdio vsebin, šolskim skupinam pa bodo na voljo tudi zbirke nalog.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija