Učna pot

Ob koncu projekta bo zaživela tudi nova 3 km dolga krožna pot namenjena informiranju in ozaveščanju obiskovalcev Ljubljanskega barja. Vzpostavljena bo na območju vstopne točke v krajinski park, Rakove Jelše. Obiskovalcem bo z različnimi multimedijskimi in interpretacijskimi orodji na urejenih postajah omogočeno spoznavanje značilnosti Ljubljanskega barja, avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovega življenjskega prostora.

Postaje bodo opremljene z lesenimi razglednimi ploščadmi, klopmi in stojali za kolesa. Predstavitve bodo prilagojene različnim skupinam obiskovalcev. Posebna pozornost bo namenjena posameznikom z oviranostmi.

Interpretacijo na terenu bomo nadgradili na spletni strani, kjer bomo virtualne in resnične obiskovalce Ljubljanskega barja seznanili z značilnostmi narave s pomočjo video in avdio vsebin, z novim znanjem (npr. e-lekcije) ter jih spodbujali k aktivnemu obisku (npr. spletni portal Barjanska banka terenskih nalog in podobno).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija