Puljenje navadne krhlike je sicer kar naporno in vzame precej časa, vendar daje trajnejše rezultate. foto: Arhiv KPLB

Zavihali rokave in izboljšali habitat barjanskega okarčka
ponedeljek, 19. april 2021

Tudi v letošnjem letu smo prve pomladne dni preživeli na terenu, s krampom in ekstraktigatorjem v rokah. Na osrednjem delu kompleksa mokrotnih travnikov med Škofljico in Igom, kjer še živi barjanski okarček, smo pulili navadno krhliko in tako pred zaraščanjem rešili dodatnih 1.500 m2 habitata te ogrožene vrste metulja.

Travniki, na katerih živi zadnja populacija barjanskega okarčka, so se v zadnjih letih začeli zaraščati z navadno krhliko. Ker krhlika tvori zelo goste sestoje, bi ti lahko onemogočili uspevanje trav in šašev, nujno potrebnih za preživetje njenih gosenic. Puljenje je sicer kar naporno in vzame precej časa, vendar daje trajnejše rezultate kot npr. striženje poganjkov ali košnja.

Z omenjenega območja bodo tudi letos odvzete oplojene samice barjanskega okarčka za že tretje gojenje vrste v gojilnici Biološkega inštituta Jovana Hadžija (ZRC SAZU). S podaljšanjem projekta PoLJUBA

smo namreč pridobili čas, da z dodatno generacijo vzgojenih osebkov obogatimo obstoječo in povečamo številčnost nove populacije metuljev v Naravnem rezervatu Iški morost.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija