Vegetacija v Naravnem rezervatu Iški morost – idealen življenjski prostor za kosca – visoko steblikovje z brestovolistnim osladom. foto: Arhiv DOPPS

Zaključen vmesni popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost
torek, 17. november 2020

Popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost je bil izveden tudi v letošnjem poletju. Potekal je na tistih delih rezervata, kjer se v okviru projekta PoLJUBA izvajajo različne metode zatiranja vrst iz rodu zlatih rozg (Solidago sp.). Opravil ga je zunanji izvajalec – ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, rezultati pa kažejo na nekoliko boljše stanje.

Vegetacijski popisi so bili izvedeni po enaki metodologiji kot leta 2019. Takrat je bilo določenih 10 vzorčnih ploskev s skupno 30 popisnimi kvadrati (vsaka vzorčna ploskev namreč vsebuje 3 popisne kvadrate), na katerih se bodo vegetacijski popisi izvajali v obdobju 2019–2021.

Na večini vzorčnih ploskev sta tudi v letu 2020 prevladovali obe tujerodni invazivni vrsti zlatih rozg: kanadska (Solidago canadensis) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea). Prva je na območju popisa nekoliko redkejša, saj ji bolj ustrezajo manj vlažna in peščena rastišča. V letu 2020 je bila tako zabeležena v 10 od 30,  v letu 2019 pa v 12 od 30 popisnih kvadratov. Orjaška zlata rozga, ki ji ustrezajo bolj vlažna rastišča, je pogostejša. V letu 2020 je bila zabeležena v 28 od 30, v letu 2019 pa v 27 od 30 popisnih kvadratov.

Kanadska in orjaška zlata rozga (posamično ali skupaj) sta bili v obeh popisnih letih prisotni v vseh desetih vzorčnih ploskvah, vendar z različno pokrovnostjo. Medtem ko sta bili tujerodni zlati rozgi v letu 2019 na vzorčnih ploskvah prisotni s pokrovnostjo od manj kot 1 % do 70 % (mediana pokrovnosti je znašala 50 %), je bila njuna pokrovnost v letu 2020 od manj kot 1 % do največ 60 % (mediana pokrovnosti je znašala 35 %). Le v enem izmed popisnih kvadratov ni bilo zaslediti nobene izmed invazivnih tujerodnih zlatih rozg

Rezultati vegetacijskega popisa sicer kažejo na to, da se je pokrovnost invazivnih tujerodnih zlatih rozg na projektnem območju zmanjšala, vendar razlika ni statistično značilna.

Celotno poročilo najdete TUKAJ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija