Pogled na ravnico Ljubljanskega barja. foto: Arhiv KPLB

Uspešno izvedena brezplačna predstavitev nove Poti med jelšami
torek, 20. junij 2023

Na območju Rakove jelše smo med 8. in 16. junijem 2023 uspešno izvedli pet promocijskih vodenj za lokalne osnovne in srednje šole iz Mestne občine Ljubljana.

Na Poti med jelšami so obiskovalci iz OŠ Ledina in Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana spoznali nekatere ogrožene prebivalce Ljubljanskega barja, kot so kosec, barjanski okarček, strašničin mravljiščar, močvirska sklednica in urh ter njihov življenjski prostor. Obiskovalci so bili miselno in gibalno zelo aktivni, saj smo za njih pripravili različne dejavnosti. Mlajši učenci so preko igre spoznali, kaj se zgodi, če se travnikov ne kosi vsaj enkrat letno, se preizkusili v iskanju in prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlin in se iz oči v oči srečali z urhom. Dijaki so se poleg iskanja invazivnih tujerodnih rastlin preizkusili tudi v prepoznavanju in označevanju habitatnih dreves za puščavnika, na koncu pa so se vsi obiskovalci pomerili še v kmečkih igrah z naravovarstvenimi vsebinami, kjer ni manjkalo navijaškega vzdušja, spodbujanja in tekmovalnosti.

Ob zaključku vodenja smo obiskovalce nagradili še s priponkami, ki jih bodo spominjale na ta dogodek in jih ozaveščale o ogroženih živalskih vrstah na Ljubljanskem barju. Hkrati se zahvaljujemo gospodu Marijanu Pečarju za ilustracije, ki krasijo priponke.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija