Označen strašničin mravljiščar (Phengaris teleius) na zdravilni strašnici (Sanguisorba officinalis). foto: Barbara Zakšek

Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja v okolici Iga v letu 2023
petek, 22. september 2023

Strašničin mravljiščar (Phengaris teleius)  je ena najbolj ozko ekološko specializiranih evropskih vrst dnevnih metuljev. Živi na vlažnih in močvirnih travnikih, kjer raste edina hranilna rastlina gosenic zdravilna strašnica.

Stanje populacije strašničinega mravljiščarja se na Ljubljanskem barju redno spremlja na območju Bevk, kjer se izvaja državni monitoring te vrste. Ob tem smo ugotovili, da je za strašničinega mravljiščarja na Ljubljanskem barju zelo pomembno območje severovzhodno od Iga, ki je bilo predmet te raziskave in poleg območja pri Bevkah predstavlja pomemben center razširjenosti na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

V letih 2018 in 2020 smo spremljali stanje strašničinega mravljiščarja na projektnem območju projekta PoLJUBA na širšem območju Bevk, v letošnjem letu pa smo ciljno in sistematično pregledali izbrano območje severno od Iga, kjer so bile v letu 2017 ugotovljene večje gostote strašničinega mravljiščarja. Namen je bil ugotoviti sedanje stanje strašničinega mravljiščarja in potencialnega življenjskega prostora (travniki z zdravilno strašnico) na tem območju.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija