Pokošeni travniki na območju Naravnega rezervata Iški morost foto: Tjaša Zagoršek

Pticam prijazen način košnje travnikov na območju naravnega rezervata Iški morost
četrtek, 16. avgust 2018

Na območju Naravnega rezervata Iški morost smo pričeli s košnjo vlažnih ekstenzivnih travnikov. S časovno prilagojeno pozno košnjo ter travniškim pticam prijaznim načinom košnje smo tako omogočili pticam in njihovemu zarodu uspešno gnezditev ter rast in razvoj mladičev.


Prijazen način košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Pticam omogočita možnost umika ter s tem veliko več možnosti za preživetje. Takšen način košnje je še posebno pomemben za kosca, saj se njegovi mladiči ves čas zadržujejo v zavetju visoke trave. Kritja ne zapustijo tudi ob nevarnosti, kar pomeni da nikoli ne prečkajo že pokošenega travnika. Zaradi takšnega vedenja je košnja z roba parcele proti notranjosti za kosca in nekatere druge travniške ptice v večini primerov pogubna.

S košnjo po 1. avgustu smo pričeli na travnikih, ki so vključeni v ukrepe KOPOP 2015-2020 pod operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (obveza VTR_KOS – košnja ni dovoljena pred 1.8.). Na območju Velikih, Malih in Vrbovskih delov smo tako do 15.8. pokosili travnike v površini 18,3 ha.  Druga košnja bo na teh površinah opravljena konec meseca septembra.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija