Ogled filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode. foto: Arhiv RRA LUR

Projekt PoLJUBA v številkah
ponedeljek, 25. september 2023

Dva izmed sklepnih dogodkov projekta, ki se s 30. septembrom 2023 zaključuje, sta bila tudi strokovna ekskurzija s predstavitvijo ključnih rezultatov projekta na terenu ter premiera filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode.

Na območju, ki ga najbolj zaznamuje prav voda, so bile projektne aktivnosti usmerjene v izboljšanje stanja treh habitatnih tipov, ene rastlinske in sedmih živalskih ogroženih vrst. Udeleženci ogleda so se uvodoma ustavili na Igu pri t.i. ižanski pipi oz. Na mahu, kjer je tudi ena izmed točk tematske poti MorostIG. Na Igu je bil poudarek predvsem na rezultatih varstvenih ukrepov vezanih na ohranitev značilnih barjanskih travnikov in barjanskega okarčka. Sledila sta ogleda Strajanovega brega, kjer je bil z urejanjem hidrologije doline začet proces  obnove habitatnega tipa bazično nizko barje, ter Naravnega rezervata Iški morost, kjer so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje stanja ptice kosec. Strokovni sodelavci Krajinskega parka Ljubljansko barje, Zavoda RS za varstvo narave in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so udeležence seznanili z vsemi ključnimi koraki teh zahtevnih procesov. Več informacij o glavnih rezultatih projekta si lahko preberete tukaj.

Anja Oven, vodja projekta PoLJUBA je projekt predstavila tudi na zanimiv način, v številkah. V času trajanja projekta je bilo izvedenih več kot 200 obiskov lastnikov zemljišč, sklenjenih 91 pogodb za odkup zemljišč s skupno 110  prodajalci zemljišč ter 42 skrbniških pogodb. Izvedenih je bilo več kot 60 sestankov projektnih partnerjev, organizirane 4 novinarske konference in izdanih 10 sporočil za javnost, na podlagi katerih je bilo v medijih objavljenih preko 150 prispevkov  o projektu, poleg tega je bilo na spletni strani projekta objavljenih114 novic o aktivnostih projekta. Skupno bo po koncu projekta oddanih več kot 300 zahtevkov za izplačilo. Ekipa 15 sodelavcev na projektu je opravila okoli 60.000 delovnih ur, od tega velik del na terenu, vse od delovnih akcij do nadzora na terenu pri delu zunanjih izvajalcev, ter za komunikacijo in usklajevanje izvedbe projektnih aktivnosti tako znotraj projektne skupine kot z različnimi soglasjedajalci, zunanjimi izvajalci ipd. Skupna vrednost projekta je znašala 4,12 mio EUR sredstev, ki so bila v celoti namenjena izboljšanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na 177 ha zemljišč, kar predstavlja 0,13 % območja Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Strokovna ekskurzija se je zaključila z ogledom filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode, ki odstira skrivnosti Ljubljanskega barja in njegovih redkih in ogroženih prebivalcev na doslej ne viden način. Sledil je zanimiv pogovor o vlogi zavarovanih območij narave ter filmu, kot enemu od orodij za komunikacijo in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, in sicer z ustvarjalcem filma Matejem Vraničem, scenaristom in raziskovalcem Nacionalnega inštituta za biologijo dr. Davorinom Tometom, direktorjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave mag. Teom Hrvojem Oršaničem in direktorjem Krajinskega parka Ljubljansko barje Janezom Kastelicem.

Film bo na ogled 27. 9. ob 17.15 na 1. programu TV Slovenija ter 28. 9. ob 15.15 na 2. programu TV Slovenija, po tem pa tudi na spletni strani www.poljuba.si in www.ljubljanskobarje.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija