Koščične škratce smo lahko opazovali tudi na terenu foto: Bastien Louboutin

Projekt PoLJUBA na mednarodnem kongresu
sreda, 13. julij 2022

Naši ukrepi za izboljšanje stanja populacije koščičnega škratca na Ljubljanskem barju so bili predstavljeni na Evropskem odonatološkem kongresu,  ki je konec junija potekal v Kamniku.

Strokovnjak za kačje pastirje, ki je sodeloval pri izvedbi ukrepov za koščičnega škratca na projektu PoLJUBA, je na Evropskem odonatološkem kongresu pripravil predstavitev o statusu in ohranjanju koščičnega škratca na Ljubljanskem barju (Status and conservation of Coenagrion ornatum at Ljubljansko barje (Ljubljana Moor), Central Slovenia (Coenagrionidae, Odonata)).

Strokovnjakom za kačje pastirje iz celotne Evrope ter širše je predstavil rezultate popisa koščičnega škratca na Ljubljanskem barju, ki je potekal v sklopu projekta. Popis je bil podlaga za določitev jarkov, na katerih smo izvedli ukrepe za izboljšanje stanja populacije. Posebno veliko zanimanje je med udeleženci kongresa požela predstavitev ukrepov za izboljšanje stanja vrste ter njihove učinkovitosti, saj se s podobnimi izzivi pri upravljanju s habitati ogroženih vrst kačjih pastirjev srečujejo tudi drugod po Evropi. Skupno smo v sklopu projekta očistili 6 km jarkov ter jih pokosili 9 km.

Naslednji dan smo si z udeleženci kongresa na Ljubljanskem barju tudi v živo ogledali primer habitata koščičnega škratca, kjer smo opazili tudi nekaj koščičnih škratcev, ki v večjem številu sicer letajo spomladi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija