V lovu na barjanskega okarčka. foto: Arhiv KPLB

Preštevamo ogrožene metulje
petek, 17. junij 2022

Na delu smo obiskali terenske sodelavce s Centra za kartografijo favne in flore, ki na Ljubljanskem barju popisujejo barjanske okarčke.

Ti redki in ogroženi metulji na Ljubljanskem barju danes živijo le še na nekaterih travnikih med Igom in Škofljico. V parku s temi površinami zadnjih nekaj let še posebno skrbno upravljamo. S prilagojeno kmetijsko prakso poskušamo kar najbolje zadostiti njihovim zahtevam in preprečiti njihovo izumrtje.

Naši sodelavci z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU v svoji gojilnici zadnja tri leta vzgajajo nove generacije barjanskih okarčkov, ki jih nato vsak junij (kot bube) preselijo na primerne travnike.  Poleg obogatitve prej omenjene populacije z naseljevanjem vzpostavljamo tudi novo populacijo na Iškem morostu.

Po preselitvi se okarčki izlevijo ter kot odrasli metulji nadaljujejo življenjski krog.

Letos je bilo na Iškem morostu označenih že več kot 70 barjanskih okarčkov – vsi potomci teh, ki smo jih v preteklih letih tja naselili. Tudi populaciji na ižanskih travnikih po dosedanjem štetju kaže boljše kot lani.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija