Označen strašničin mravljiščar (Phengaris teleius) na zdravilni strašnici (Sanguisorba officinalis). foto: Barbara Zakšek

Populacija metulja strašničinega mravljiščarja na Ljubljanskem barju v letu 2020 izboljšana
sreda, 4. november 2020

V letu 2020 je bil ponovno izveden popis strašničinega mravljiščarja v območju pri Bevkah na Ljubljanskem barju. Letošnji podatki kažejo malce boljšo sliko populacije strašničinega mravljiščarja kot podatki iz predhodnega popisa iz leta 2018, saj je bilo v 2020 evidentirano večje število osebkov.

Zanimivo je, da je bila večja zgoščina metuljev te vrste najdena tudi na travniku vzhodno od Bevk, kjer je v predhodnem popisu leta 2018 nismo našli. To kaže na možnost dokaj hitre kolonizacije površine, če se na njej vzpostavi primeren habitat. V poročilu je tudi sicer opisana dinamika prehajanja travnikov iz »neprimernih« v »potencialno primerne« kot posledica primernega upravljanja za strašničinega mravljiščarja (časovno prilagojena košnja in paša, brez gnojenja). Sicer pa se je površina travnikov s prisotno zdravilno strašnico v popisanem območju zmanjšala. V naslednjih letih bo tako potrebno uporabiti še večji napor, da se stanje habitata za to vrsto metulja izboljša in omogoči njeno dolgoročno preživetje na Ljubljanskem barju.

Poročilo je dosegljivo v  rubriki Strokovna poročila.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija