Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v Strajanovem bregu. foto: Arhiv ZRSVN

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v Strajanovem bregu
sreda, 17. avgust 2022

Kot vsako leto, smo tudi letos opravili odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v naravnem rezervatu Strajanov breg. Tokrat smo odstranjevanje izvedli s pomočjo študentov in ne preko zunanjega izvajalca. Delo je bilo opravljeno v dveh delovnih dneh s petimi študenti in koordinatorjem projekta PoLJUBA.  

V rezervatu gre predvsem za odstranjevanje orjaške zlate rozge v močvirnem delu, posamezno pa sta prisotni tudi kanadska zlata rozga in suholetna enoletnica, ki rasteta na bolj ruderalnih tleh ob robu doline.

Na delih, kjer smo že prejšnja leta odstranjevali zlato rozgo, se pozna rahel upad številčnosti rastlin. Nekoliko več osebkov pa je bilo zaznati na delih Stranjanovega brega, kjer smo odstranili lesno zarast. V septembru bo opravljen še nadzor, kjer se bo potrgalo morebitne osebke, ki so se nam tokrat izmuznili.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija