PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Na Ljubljanskem barju našli puščavnika

Pri pregledu prestreznih pasti, ki s pomočjo posebne dišave privabljajo odrasle osebke hrošča puščavnika, so raziskovalci z Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo potrdili uspešnost ponovne naselitve vrste na Ljubljanskem barju. Preberi več

27. jul 2022

Projekt PoLJUBA na mednarodnem kongresu

Projekt PoLJUBA na mednarodnem kongresu

Naši ukrepi za izboljšanje stanja populacije koščičnega škratca na Ljubljanskem barju so bili predstavljeni na Evropskem odonatološkem kongresu,  ki je potekal konec junija. Preberi več

13. jul 2022

Tretja sezona prilagojene košnje projektnih zemljišč

Tretja sezona prilagojene košnje projektnih zemljišč

V juniju smo zaključili s prvo letošnjo košnjo in mulčenjem projektnih zemljišč na območju Rakove jelše, Iga in Podkraja. Košnja se je izvedla na 23 ha, mulčenje pa na 15 ha površin. Preberi več

28. jun 2022

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Koscem prijaznejša načina košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Omenjena načina košnje dajeta pticam veliko več možnosti za preživetje.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  marec - avgust

Živopisane kačje pastirje ob vodnih telesih najlažje opazujemo v vročih sončnih dneh. Pri opazovanju nam bo v pomoč daljnogled in določevalni ključ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija