PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Z laboratorijsko vzgojenimi osebki do izboljšanja stanja populacije barjanskega okarčka

Z laboratorijsko vzgojenimi osebki do izboljšanja stanja populacije barjanskega okarčka

Druga polovica meseca junija je čas, ko lahko na nekaterih vlažnih travnikih na jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja opazujemo enega najbolj ogroženih dnevnih metuljev v Evropi, barjanskega okarčka. V obliki metulja živijo le približno 10 dni. Predstavniki vrste so razmeroma slabi letalci, zato v svojem življenju le redko zapustijo travnik, na katerem so se izlegli iz bube. Preberi več

10. jul 2019

Določitev mest za izkop vodnih teles za močvirsko sklednico

Določitev mest za izkop vodnih teles za močvirsko sklednico

Močvirska sklednica, naša edina avtohtona sladkovodna želva, se raztreseno pojavlja na celotnem območju Ljubljanskega barja, v večjih gostotah pa jo najdemo na širšem območju kanala Curnovec in v ribnikih v Dragi pri Igu. Preberi več

6. jun 2019

V sodelovanju z lokalnimi kmeti do izboljšanja habitata ogroženih vrst

V sodelovanju z lokalnimi kmeti do izboljšanja habitata ogroženih vrst

Nedavno smo z lokalnimi kmeti na območju Ljubljanskega barja sklenili skrbniške pogodbe za skupno 10 ha kmetijskih površin na območju parka. Preberi več

7. maj 2019

Koristni nasvet
Za habitat Nižinski ekstenzivno gojeni travniki  |  marec - avgust

Namesto pridelave travne silaže svetujemo pridelavo sena. Pridelava sena v času sušenja trave nevretenčarjem omogoči umik v travno rušo ali na sosednji travnik. Na travniku se na ta način uspešno obnovi tudi semenska banka. Poleg tega ovijanje bal v plastično folijo ustvarja znatno količino neuporabnih odpadkov.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  marec - avgust

Živopisane kačje pastirje ob vodnih telesih najlažje opazujemo v vročih sončnih dneh. Pri opazovanju nam bo v pomoč daljnogled in določevalni ključ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija