PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Naravovarstveni ukrepi za obnovitev in ohranjanje mokrotnih življenjskih prostorov na Ljubljanskem barju so v polnem teku

Naravovarstveni ukrepi za obnovitev in ohranjanje mokrotnih življenjskih prostorov na Ljubljanskem barju so v polnem teku

Ustrezno upravljanje z zemljišči je nujno za ustvarjanje pogojev za ohranitev izginjajočih ogroženih vrst ter njihovih habitatov. Po uspešno izvedenih odkupih zemljišč so bile zato aktivnosti projekta PoLJUBA v preteklem letu intenzivno usmerjene v izvedbo ukrepov za obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov in nekaterih najbolj ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki se tam nahajajo. Preberi več

30. mar 2021

Projektno območje Rakova jelša počasi, a vztrajno dobiva novo podobo

Projektno območje Rakova jelša počasi, a vztrajno dobiva novo podobo

Na območju Rakove jelše bomo v sklopu projekta na 23 ha kmetijskih zemljišč izvedli ukrepe za obnovo mokrotnih travnikov ter vzpostavili novo interpretacijsko pot. Preberi več

5. mar 2021

V okviru projekta PoLJUBA letošnjo zimo nadaljujemo z izvajanjem ukrepov za obnovo habitatov koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

V okviru projekta PoLJUBA letošnjo zimo nadaljujemo z izvajanjem ukrepov za obnovo habitatov koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

Koščični škratec (Coenagrion ornatum) je redka vrsta enakokrilega kačjega pastirja, ki je pri nas najpogostejša ravno na Ljubljanskem barju. Eno glavnih groženj zanj predstavlja neustrezno vzdrževanje jarkov, v katerih živijo njegove ličinke ter se ob njih zadržujejo odrasli. Preberi več

5. feb 2021

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  marec - avgust

Živopisane kačje pastirje ob vodnih telesih najlažje opazujemo v vročih sončnih dneh. Pri opazovanju nam bo v pomoč daljnogled in določevalni ključ.

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija