PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Spletna stran posodobljena z interaktivnim prikazom projektnih zemljišč

Spletna stran posodobljena z interaktivnim prikazom projektnih zemljišč

Z namenom obnovitve in ohranjanja mokrotnih travnikov na območju Ljubljanskega barja smo v okviru projekta PoLJUBA odkupili ali najeli skupno približno 160 hektarjev kmetijskih površin. Preberi več

25. jul 2019

Z laboratorijsko vzgojenimi osebki do izboljšanja stanja populacije barjanskega okarčka

Z laboratorijsko vzgojenimi osebki do izboljšanja stanja populacije barjanskega okarčka

Druga polovica meseca junija je čas, ko lahko na nekaterih vlažnih travnikih na jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja opazujemo enega najbolj ogroženih dnevnih metuljev v Evropi, barjanskega okarčka. V obliki metulja živijo le približno 10 dni. Predstavniki vrste so razmeroma slabi letalci, zato v svojem življenju le redko zapustijo travnik, na katerem so se izlegli iz bube. Preberi več

10. jul 2019

Določitev mest za izkop vodnih teles za močvirsko sklednico

Določitev mest za izkop vodnih teles za močvirsko sklednico

Močvirska sklednica, naša edina avtohtona sladkovodna želva, se raztreseno pojavlja na celotnem območju Ljubljanskega barja, v večjih gostotah pa jo najdemo na širšem območju kanala Curnovec in v ribnikih v Dragi pri Igu. Preberi več

6. jun 2019

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Zgodnja košnja lahko uniči gnezda travniških ptic in njihove mladiče, ki še niso sposobni leteti. Da to preprečimo, je priporočljivo odložiti čas prve košnje v poletje po 1. avgustu. S tem omogočimo uspešno izvalitev mladičev in njihovo rast do takrat, ko so sposobni pobegniti pred kosilnico.

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Koscem prijaznejša načina košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Omenjena načina košnje dajeta pticam veliko več možnosti za preživetje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija