PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Preobrazba ličink uspela, na Ljubljanskem barju ponovno najden hrošč puščavnik

Preobrazba ličink uspela, na Ljubljanskem barju ponovno najden hrošč puščavnik

V poletnih mesecih lanskega leta so sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo izvedli doselitev hrošča puščavnika na Ljubljansko barje. Gre za vrsto, ki je kvalifikacijska za območje Natura 2000 Ljubljansko barje, a njene prisotnosti na tem območje niso potrdili že vse od leta 2008. Preberi več

24. jul 2020

Pričetek snemanja predstavitvenega filma

Pričetek snemanja predstavitvenega filma

V teh dneh lahko med sprehodom po Ljubljanskem barju srečate snemalno ekipo, ki v svoj objektiv lovi tipične prizore poletnih mokrotnih travnikov ter rastlinskih in živalskih vrst, ki na njih živijo. Vse do prihodnje jeseni bo namreč s strani izbranega izvajalca, podjetja Fotokom, Matej Vranič s.p.,  nastajal predstavitvenega filma projekta PoLJUBA. Preberi več

10. jul 2020

Uspešna doselitev barjanskega okarčka, ene najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi

Uspešna doselitev barjanskega okarčka, ene najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi

Ob izrednem dosežku dr. Tatjane Čelik iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU – uspešni gojitvi in prenosu več kot 120 osebkov barjanskega okarčka v NRIM, smo v okviru projekta PoLJUBA organizirali novinarsko konferenco, ki je bila zelo dobro obiskana. Preberi več

30. jun 2020

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Zgodnja košnja lahko uniči gnezda travniških ptic in njihove mladiče, ki še niso sposobni leteti. Da to preprečimo, je priporočljivo odložiti čas prve košnje v poletje po 1. avgustu. S tem omogočimo uspešno izvalitev mladičev in njihovo rast do takrat, ko so sposobni pobegniti pred kosilnico.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija