PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Izveden je bil začetni popis vegetacije v Strajanovem bregu in območju pojavljanja strašničinega mravljiščarja

Izveden je bil začetni popis vegetacije v Strajanovem bregu in območju pojavljanja strašničinega mravljiščarja

S strani zunanjega izvajalca (ZRC SAZU) je bil letos izveden izhodiščni popis vegetacije na območjih pojavljanja bazičnega nizkega barja in Loeselove grezovke v Strajanovem bregu ter izhodiščni popis vegetacije na območju habitata strašničinega mravljiščarja. Preberi več

15. nov 2019

Piezometri v Naravnem rezervatu Iški morost že merijo nivo talne vode

Piezometri v Naravnem rezervatu Iški morost že merijo nivo talne vode

V sredo, 9. oktobra smo na severnem delu Naravnega rezervata Iški morost v okviru kohezijskega projekta PoLJUBA uspešno namestili 13 avtomatskih piezometrov oz. merilcev za spremljanje nivoja vode v tleh. Postopek je opravil zunanji izvajalec, ki je s pomočjo manjšega goseničarja na predvidenih in predhodno označenih lokacijah naprave vtisnil v tla. Mesta nameščenih piezometrov so različno oddaljena od obstoječih izsuševalnih jarkov, kamor smo spomladi v upanju na daljši čas zadrževanja padavinske vode, že namestili nekaj manjših zapornic. Preberi več

18. okt 2019

Novi prebivalci Mestnega loga: uspešno zaključena prva faza doselitve hrošča puščavnika

Novi prebivalci Mestnega loga: uspešno zaključena prva faza doselitve hrošča puščavnika

Petnajst hrastovih gnezdilnic, ki smo jih v Mestnem logu na drevesa namestili konec letošnjega poletja, je v mesecu septembru dobilo nove prebivalce. Ličinke puščavnika, ki je sicer v vseh fazah življenjskega cikla tesno vezan na življenje v drevesnih duplih, se bodo v odrasle hrošče preobrazile predvidoma v prihodnjem letu. Preberi več

16. okt 2019

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija