PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Na Ljubljanskem barju našli puščavnika

Pri pregledu prestreznih pasti, ki s pomočjo posebne dišave privabljajo odrasle osebke hrošča puščavnika, so raziskovalci z Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo potrdili uspešnost ponovne naselitve vrste na Ljubljanskem barju. Preberi več

27. jul 2022

Projekt PoLJUBA na mednarodnem kongresu

Projekt PoLJUBA na mednarodnem kongresu

Naši ukrepi za izboljšanje stanja populacije koščičnega škratca na Ljubljanskem barju so bili predstavljeni na Evropskem odonatološkem kongresu,  ki je potekal konec junija. Preberi več

13. jul 2022

Tretja sezona prilagojene košnje projektnih zemljišč

Tretja sezona prilagojene košnje projektnih zemljišč

V juniju smo zaključili s prvo letošnjo košnjo in mulčenjem projektnih zemljišč na območju Rakove jelše, Iga in Podkraja. Košnja se je izvedla na 23 ha, mulčenje pa na 15 ha površin. Preberi več

28. jun 2022

Koristni nasvet
Za vrsto Močvirska sklednica  |  marec - avgust

V maju in juniju, ko se močvirske sklednice parijo, samice pa kmalu za tem odlagajo jajca, je njihova migracijska aktivnost vrste največja. Previdnost pri vožnji po cestah v bližini vodnih teles zato ne bo odveč.

Koristni nasvet
Za habitat Nižinski ekstenzivno gojeni travniki  |  marec - avgust

Namesto pridelave travne silaže svetujemo pridelavo sena. Pridelava sena v času sušenja trave nevretenčarjem omogoči umik v travno rušo ali na sosednji travnik. Na travniku se na ta način uspešno obnovi tudi semenska banka. Poleg tega ovijanje bal v plastično folijo ustvarja znatno količino neuporabnih odpadkov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija