Film Pozabljene in zamolčane vrednote vode

Film Pozabljene in zamolčane vrednote vode

Vabljeni k ogledu filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode, ki odstira skrivnosti Ljubljanskega barja in njegovih redkih in ogroženih prebivalcev na doslej ne viden način. Preberi več

28. sep 2023

Projekt PoLJUBA v številkah

Projekt PoLJUBA v številkah

Dva izmed sklepnih dogodkov projekta, ki se s 30. septembrom 2023 zaključuje, sta bila tudi strokovna ekskurzija s predstavitvijo ključnih rezultatov projekta na terenu ter premiera filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode. Preberi več

25. sep 2023

Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja v okolici Iga v letu 2023

Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja v okolici Iga v letu 2023

Strašničin mravljiščar (Phengaris teleius)  je ena najbolj ozko ekološko specializiranih evropskih vrst dnevnih metuljev. Preberi več

22. sep 2023

PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija