PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Prispevek o doselitvi hrošča puščavnika tudi na Valu 202 in Novicah ob 17h na Nova24TV in Dnevniku.si

Prispevek o doselitvi hrošča puščavnika tudi na Valu 202 in Novicah ob 17h na Nova24TV in Dnevniku.si

Novinarske konference, namenjene predstavitvi rezultatov doselitve hrošča puščavnika v Mestni log, so se udeležile številne medijski hiše. Preberi več

10. jul 2021

Novinarska konferenca ob predstavitvi izvedene doselitve hrošča puščavnika

Novinarska konferenca ob predstavitvi izvedene doselitve hrošča puščavnika

V okviru projekta PoLJUBA smo v sodelovanju s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedli novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili rezultate za doseganje projektnega cilja, tj. izboljšanje stanja hrošča puščavnika (Osmoderma eremita compl.) na območju Ljubljanskega barja z doselitvijo. Preberi več

7. jul 2021

Na 11 hektarih travnikov v revitalizaciji v NRIM prešteli 82 majskih prstastih kukavic

Na 11 hektarih travnikov v revitalizaciji v NRIM prešteli 82 majskih prstastih kukavic

Na določenih delih Naravnega rezervata Iški morost (NRIM) so se zaradi večletne redne pozne košnje v preteklosti močno razširile tujerodne vrste zlatih rozg (Solidago sp.). V sklopu projekta PoLJUBA smo zato opredelili posamezna podobmočja, kjer z namenom izboljšanja stanja vegetacije košnjo s pomočjo zunanjega izvajalca izvajamo večkrat letno. Preberi več

14. jun 2021

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet

V kolikor uporabljate zdravilno strašnico v kulinarične ali zdravstvene namene, se izogibajte nabiranju na Ljubljanskem barju, kjer je od nje odvisen obstoj metulja. Zdravilna strašnica raste po vlažnih travnikih in gozdnih jasah po vsej Sloveniji, tako da je ni težko najti.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija