PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

V Strajanovem bregu se je ponovno našel travniški postavnež

V Strajanovem bregu se je ponovno našel travniški postavnež

Ob končanem štetju populacije grezovke in popisu vegetacije v Strajnovem bregu so strokovnjaki iz ZRC SAZU poleti ponovno opazili metulja travniškega postavneža. Preberi več

17. sep 2021

Zaključek terenskega dela študije povezave gostiteljskih mravelj in gosenic strašničinega mravljiščarja

Zaključek terenskega dela študije povezave gostiteljskih mravelj in gosenic strašničinega mravljiščarja

Strokovnjaki iz Centra za kartografijo favne in flore (CKFF) so v juliju zaključili s terenskim delom raziskave, ki se je nanašala na preverbo, katere vrste mravelj so gostiteljske za strašničinega mravljiščarja na izbranih površinah Ljubljanskega barja z večjo gostoto odraslih metuljev. Preberi več

30. avg 2021

Prispevek o doselitvi hrošča puščavnika tudi na Valu 202 in Novicah ob 17h na Nova24TV in Dnevniku.si

Prispevek o doselitvi hrošča puščavnika tudi na Valu 202 in Novicah ob 17h na Nova24TV in Dnevniku.si

Novinarske konference, namenjene predstavitvi rezultatov doselitve hrošča puščavnika v Mestni log, so se udeležile številne medijski hiše. Preberi več

10. jul 2021

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet

Pri košnji namenjamo posebno pozornost košnji robov, s čimer onemogočamo vdor invazivnih tujerodnih in grmovnih vrst (npr. vrbovje in krhlika) na travnik.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija