PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

V okviru projekta PoLJUBA letošnjo zimo nadaljujemo z izvajanjem ukrepov za obnovo habitatov koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

V okviru projekta PoLJUBA letošnjo zimo nadaljujemo z izvajanjem ukrepov za obnovo habitatov koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

Koščični škratec (Coenagrion ornatum) je redka vrsta enakokrilega kačjega pastirja, ki je pri nas najpogostejša ravno na Ljubljanskem barju. Eno glavnih groženj zanj predstavlja neustrezno vzdrževanje jarkov, v katerih živijo njegove ličinke ter se ob njih zadržujejo odrasli. Preberi več

5. feb 2021

Objavljeni poročili o gospodarjenju s habitati in o pticah v Naravnem rezervatu Iški morost

Objavljeni poročili o gospodarjenju s habitati in o pticah v Naravnem rezervatu Iški morost

Z namenom spremljanja in beleženja učinkov aktivnosti, izvedenih v okviru projekta PoLJUBA na območju Naravnega rezervata Iški morost, je DOPPS pripravil poročili o gospodarjenju s habitati in o pticah, ki bosta na tem projektnem območju služili kot izhodišči.   Preberi več

27. jan 2021

Izlov želv tujerodnih vrst v letu 2020

Izlov želv tujerodnih vrst v letu 2020

Tujerodne želve imajo negativen vpliv na naravo in biotsko pestrost. Osebki tujerodnih vrst so lahko zaradi večje telesne velikosti uspešnejše od naše edine domorodne vrste, močvirske sklednice. Poleg tega lahko prenašajo nekatere bolezni, ki niso nevarne le za avtohtono živalstvo, ampak tudi za človeka. Odstranjevanje tujerodnih želv je bilo prepoznano kot pomemben ukrep za varovanje močvirske sklednice in biodiverzitete vodnih ekosistemov. Preberi več

18. dec 2020

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija