PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Odstranjena lesna zarast v Strajanovem bregu

Odstranjena lesna zarast v Strajanovem bregu

Eden izmed ciljev projekta PoLJUBA je tudi izboljšanje stanja habitatnega tipa bazično nizko barje in rastišča Loeselove grezovke v Strajanovem bergu. To želimo doseči s povečanjem travnate površine in izboljšanjem hidrološkega stanja z namestitvijo prečnih pregrad na potok. Preberi več

6. maj 2020

Sečnja grmovja in dreves znotraj Naravnega rezervata Iški morost

Sečnja grmovja in dreves znotraj Naravnega rezervata Iški morost

V okviru projekta PoLJUBA smo že v lanski jeseni pričeli s sečnjo grmovja in dreves na območju Naravnega rezervata Iški morost. Na skupni površini območja posega, ki znaša 4,1 ha, je bila lesna vegetacija dokončno izkrčena že v lanskem decembru. Preberi več

29. apr 2020

Z obsežno delovno akcijo nad navadno krhliko v habitatu barjanskega okarčka

Z obsežno delovno akcijo nad navadno krhliko v habitatu barjanskega okarčka

Čeprav naše delo že več kot mesec dni v večjem delu poteka izza sten domačih pisarn, smo prve pomladne dni izkoristili za izvedbo obsežne delovne akcije. Osrednji del enega zadnjih kompleksov mokrotnih travnikov, še primernih za barjanskega okarčka, se namreč hitro zarašča z navadno krhliko.  Preberi več

23. apr 2020

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Koscem prijaznejša načina košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Omenjena načina košnje dajeta pticam veliko več možnosti za preživetje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija