PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

S kovinsko mrežo nad invazivni dresnik

S kovinsko mrežo nad invazivni dresnik

Na robovih projektnih zemljišč na Rakovi jelši, kjer vzpostavljamo traviščni habitatni tip 6510 - nižinske ekstenzivno gojene travnike, se pojavljajo vrste invazivnih tujerodnih dresnikov. Preberi več

18. apr 2022

S podaljšanjem projekta zagotovljena dodatna sezona gojenja barjanskega okarčka

S podaljšanjem projekta zagotovljena dodatna sezona gojenja barjanskega okarčka

Za projektom PoLJUBA je že četrto leto izvajanja aktivnosti, ki so temeljile na nadaljevanju izvajanja vrstam in habitatnim tipom prilagojene kmetijske prakse na projektnih zemljiščih. Preberi več

30. mar 2022

Sajenje mejic na Ljubljanskem barju

Sajenje mejic na Ljubljanskem barju

V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo začeli s sajenjem mejic na območju med Škofljico in Igom. V okviru projekta PoLJUBA bomo na ta način ustvarili nove kopenske habitate za dvoživke. Preberi več

9. mar 2022

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Zgodnja košnja lahko uniči gnezda travniških ptic in njihove mladiče, ki še niso sposobni leteti. Da to preprečimo, je priporočljivo odložiti čas prve košnje v poletje po 1. avgustu. S tem omogočimo uspešno izvalitev mladičev in njihovo rast do takrat, ko so sposobni pobegniti pred kosilnico.

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Koscem prijaznejša načina košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Omenjena načina košnje dajeta pticam veliko več možnosti za preživetje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija