PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Uspešna doselitev barjanskega okarčka, ene najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi

Uspešna doselitev barjanskega okarčka, ene najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi

Ob izrednem dosežku dr. Tatjane Čelik iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU – uspešni gojitvi in prenosu več kot 120 osebkov barjanskega okarčka v NRIM, smo v okviru projekta PoLJUBA organizirali novinarsko konferenco, ki je bila zelo dobro obiskana. Preberi več

30. jun 2020

Dobro leto za kosca na območju Naravnega rezervata Iški morost

Dobro leto za kosca na območju Naravnega rezervata Iški morost

Letošnji popis kosca na Ljubljanskem barju je za nami. Na podlagi zbranih podatkov pa z veseljem ugotavljamo, da je bilo v Naravnem rezervatu Iški morost, glede na zadnja leta, zabeleženih precej več koscev kot običajno.  Preberi več

18. jun 2020

Zaraščena zemljišča na Rakovi jelši dobivajo novo podobo

Zaraščena zemljišča na Rakovi jelši dobivajo novo podobo

Med Mestnim parkom Rakova Jelša in Regijskim centrom za ravnanje z odpadki je Krajinski park Ljubljansko barje v okviru projekta PoLJUBA v zadnjih dveh letih odkupil oziroma pridobil v najem in zakup skupno 25 hektarov kmetijskih površin. V večjem delu je šlo za površine v zaraščanju, na katerih ob pomoči zunanjih izvajalcev vse od začetka lanskega leta poteka obnova ekstenzivno gojenih travnikov s sistemom mejic. Preberi več

5. jun 2020

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Koscem prijaznejša načina košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Omenjena načina košnje dajeta pticam veliko več možnosti za preživetje.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  marec - avgust

Živopisane kačje pastirje ob vodnih telesih najlažje opazujemo v vročih sončnih dneh. Pri opazovanju nam bo v pomoč daljnogled in določevalni ključ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija