PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Nove mlake za močvirsko sklednico

Nove mlake za močvirsko sklednico

Na Ljubljanskem barju le redko najdemo manjša vodna telesa s stoječo vodo (mlake), ki bi bila primeren življenjski prostor za želvo močvirsko sklednico. Z izgradnjo novih mlak želimo izboljšati povezljivost populacij naše avtohtone želve ter posledično omogočiti številčno povečanje vrste. Preberi več

31. avg 2020

Zadrževalni leseni pragovi in vonj po senu v Strajanovem bregu

Zadrževalni leseni pragovi in vonj po senu v Strajanovem bregu

V mesecu juliju smo na potok Strajanov breg namestili pet lesenih zadrževalnih pragov, ki bodo upočasnili odtekanje vode in povečali namočenost na površini, kjer se bo vzpostavil mokrotni travnik. Preberi več

18. avg 2020

Preobrazba ličink uspela, na Ljubljanskem barju ponovno najden hrošč puščavnik

Preobrazba ličink uspela, na Ljubljanskem barju ponovno najden hrošč puščavnik

V poletnih mesecih lanskega leta so sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo izvedli doselitev hrošča puščavnika na Ljubljansko barje. Gre za vrsto, ki je kvalifikacijska za območje Natura 2000 Ljubljansko barje, a njene prisotnosti na tem območje niso potrdili že vse od leta 2008. Preberi več

24. jul 2020

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet
Za vrsto Puščavnik

Puščavnik za preživetje potrebuje stara debela drevesa z dupli. Ta na Ljubljanskem barju najpogosteje najdemo v mejicah. Pri njihovi obnovi je zato pomembno ohranjaje starih dreves.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija