Film Pozabljene in zamolčane vrednote vode

Film Pozabljene in zamolčane vrednote vode

Vabljeni k ogledu filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode, ki odstira skrivnosti Ljubljanskega barja in njegovih redkih in ogroženih prebivalcev na doslej ne viden način. Preberi več

28. sep 2023

Projekt PoLJUBA v številkah

Projekt PoLJUBA v številkah

Dva izmed sklepnih dogodkov projekta, ki se s 30. septembrom 2023 zaključuje, sta bila tudi strokovna ekskurzija s predstavitvijo ključnih rezultatov projekta na terenu ter premiera filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode. Preberi več

25. sep 2023

Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja v okolici Iga v letu 2023

Spremljanje stanja in določitev izvornih populacij strašničinega mravljiščarja v okolici Iga v letu 2023

Strašničin mravljiščar (Phengaris teleius)  je ena najbolj ozko ekološko specializiranih evropskih vrst dnevnih metuljev. Preberi več

22. sep 2023

PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Koristni nasvet
Za vrsto Močvirska sklednica  |  marec - avgust

V maju in juniju, ko se močvirske sklednice parijo, samice pa kmalu za tem odlagajo jajca, je njihova migracijska aktivnost vrste največja. Previdnost pri vožnji po cestah v bližini vodnih teles zato ne bo odveč.

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Koscem prijaznejša načina košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Omenjena načina košnje dajeta pticam veliko več možnosti za preživetje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija