PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Z učenci in dijaki smo raziskovali Rakovo jelšo

Z učenci in dijaki smo raziskovali Rakovo jelšo

Po trasi bodoče Poti med jelšami smo izvedli vodenje za učence in dijake Evropske šole Ljubljana. Preberi več

17. maj 2023

Spomladanska dela na projektnih zemljiščih

Spomladanska dela na projektnih zemljiščih

V letošnji precej hladni pomladi smo opravili nekatera spomladanska dela na projektnih zemljiščih v upravljanju krajinskega parka. Preberi več

4. maj 2023

Predstavitev rezultatov ponovne naselitve barjanskega okarčka na mednarodnem lepidopterološkem simpoziju v Angliji

Predstavitev rezultatov ponovne naselitve barjanskega okarčka na mednarodnem lepidopterološkem simpoziju v Angliji

Med 13. in 16. aprilom 2023 je v Angliji (Bedfordshire, Wyboston Lakes) potekal mednarodni lepidopterološki simpozij na temo "Conserving Lepidoptera in a Changing World". Preberi več

19. apr 2023

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  marec - avgust

Živopisane kačje pastirje ob vodnih telesih najlažje opazujemo v vročih sončnih dneh. Pri opazovanju nam bo v pomoč daljnogled in določevalni ključ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija