PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Nadaljevanje izvajanja ukrepov za močvirsko sklednico

Nadaljevanje izvajanja ukrepov za močvirsko sklednico

V maju smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja vrste močvirska sklednica. Preberi več

6. jun 2023

Z učenci in dijaki smo raziskovali Rakovo jelšo

Z učenci in dijaki smo raziskovali Rakovo jelšo

Po trasi bodoče Poti med jelšami smo izvedli vodenje za učence in dijake Evropske šole Ljubljana. Preberi več

17. maj 2023

Spomladanska dela na projektnih zemljiščih

Spomladanska dela na projektnih zemljiščih

V letošnji precej hladni pomladi smo opravili nekatera spomladanska dela na projektnih zemljiščih v upravljanju krajinskega parka. Preberi več

4. maj 2023

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Zgodnja košnja lahko uniči gnezda travniških ptic in njihove mladiče, ki še niso sposobni leteti. Da to preprečimo, je priporočljivo odložiti čas prve košnje v poletje po 1. avgustu. S tem omogočimo uspešno izvalitev mladičev in njihovo rast do takrat, ko so sposobni pobegniti pred kosilnico.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  marec - avgust

Živopisane kačje pastirje ob vodnih telesih najlažje opazujemo v vročih sončnih dneh. Pri opazovanju nam bo v pomoč daljnogled in določevalni ključ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija