PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Delovna akcija odstranjevanja krhlike s površin z barjanskim okarčkom

Delovna akcija odstranjevanja krhlike s površin z barjanskim okarčkom

V sredo, 6. marca, smo člani projektne ekipe PoLJUBA izvedli delovno akcijo na območju med Igom in Škofljico, kjer je bila v lanski sezoni zabeležena prisotnost največje znane lokalne populacije barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju. Preberi več

8. mar 2019

Pričeli smo z izvedbo del v Rakovi Jelši

Pričeli smo z izvedbo del v Rakovi Jelši

V sredini februarja se je na območju ene pomembnejših vstopnih točk na Ljubljansko barje, Rakove Jelše, pričela odvijati sečnja zaraščenih kmetijskih zemljišč. Preberi več

25. feb 2019

Pričeli smo z izlovom tujerodnih želv na Ljubljanskem barju

Pričeli smo z izlovom tujerodnih želv na Ljubljanskem barju

Tujerodne vrste imajo negativen vpliv na naravo in biodiverziteto. Pri želvah se negativen vpliv tujerodnih invazivnih vrst na domorodno močvirsko sklednico (Emys orbicularis) najočitneje kaže v tekmovanju za vire.  Preberi več

8. jan 2019

Koristni nasvet
Za vrsto Močvirska sklednica  |  marec - avgust

V maju in juniju, ko se močvirske sklednice parijo, samice pa kmalu za tem odlagajo jajca, je njihova migracijska aktivnost vrste največja. Previdnost pri vožnji po cestah v bližini vodnih teles zato ne bo odveč.

Koristni nasvet
Za habitat Nižinski ekstenzivno gojeni travniki  |  marec - avgust

Namesto pridelave travne silaže svetujemo pridelavo sena. Pridelava sena v času sušenja trave nevretenčarjem omogoči umik v travno rušo ali na sosednji travnik. Na travniku se na ta način uspešno obnovi tudi semenska banka. Poleg tega ovijanje bal v plastično folijo ustvarja znatno količino neuporabnih odpadkov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija