PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin v Strajanovem bregu

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin v Strajanovem bregu

V okviru projekta PoLJUBA smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedli odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v naravnem rezervatu Strajanov breg. V dolini se pojavlja predvsem orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), ki ji bolj ustrezajo vlažna rastišča. Preberi več

11. sep 2019

V boj s krhliko v naravnem rezervatu Iški morost

V boj s krhliko v naravnem rezervatu Iški morost

Navadna krhlika (Rhamnus frangula) je v Sloveniji splošno razširjena grmovna vrsta. Ker ji ustrezajo tudi bolj vlažna tla, ni presenetljivo, da je na Ljubljanskem barju zelo pogosta. Še posebej številčno se pojavlja na traviščih, ki so košena enkrat letno ali pa se na njih opušča kmetijska raba. Preberi več

30. avg 2019

Pričeli s pripravami na doselitev hrošča puščavnika

Pričeli s pripravami na doselitev hrošča puščavnika

Približno 3 centimetre velik hrošč lesketajoče temno rjave barve s temno vijoličnimi ali črnimi pokrovkami je naša največja v lesnem mulju dupel živeča vrsta hroščev. Puščavnik je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Ljubljansko barje, njena populacija je bila na tem območju lokalno ohranjena najmanj do leta 2008. Preberi več

29. avg 2019

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet

Pri košnji namenjamo posebno pozornost košnji robov, s čimer onemogočamo vdor invazivnih tujerodnih in grmovnih vrst (npr. vrbovje in krhlika) na travnik.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija