PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Na 11 hektarih travnikov v revitalizaciji v NRIM prešteli 82 majskih prstastih kukavic

Na 11 hektarih travnikov v revitalizaciji v NRIM prešteli 82 majskih prstastih kukavic

Na določenih delih Naravnega rezervata Iški morost (NRIM) so se zaradi večletne redne pozne košnje v preteklosti močno razširile tujerodne vrste zlatih rozg (Solidago sp.). V sklopu projekta PoLJUBA smo zato opredelili posamezna podobmočja, kjer z namenom izboljšanja stanja vegetacije košnjo s pomočjo zunanjega izvajalca izvajamo večkrat letno. Preberi več

14. jun 2021

Ciklično odstranjevanje krhlike na območju s šotnim mahom v NRIM

Ciklično odstranjevanje krhlike na območju s šotnim mahom v NRIM

Z namenom povrnitve izgleda in izboljšanja stanja tega ogroženega habitatnega tipa smo v zadnjih treh zimah v okviru projekta PoLJUBA postopoma odstranjevali krhliko. Preberi več

25. maj 2021

Zavihali rokave in izboljšali habitat barjanskega okarčka

Zavihali rokave in izboljšali habitat barjanskega okarčka

Tudi v letošnjem letu smo prve pomladne dni preživeli na terenu, s krampom in ekstraktigatorjem v rokah. Na osrednjem delu kompleksa mokrotnih travnikov med Škofljico in Igom, kjer še živi barjanski okarček, smo pulili navadno krhliko in tako pred zaraščanjem rešili dodatnih 1.500 m2 habitata te ogrožene vrste metulja. Preberi več

19. apr 2021

Koristni nasvet
Za vrsto Močvirska sklednica  |  marec - avgust

V maju in juniju, ko se močvirske sklednice parijo, samice pa kmalu za tem odlagajo jajca, je njihova migracijska aktivnost vrste največja. Previdnost pri vožnji po cestah v bližini vodnih teles zato ne bo odveč.

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  marec - avgust

Travniškim metuljem, pa tudi drugim žuželkam koristi, da na travniku dlje časa pustimo nepokošen pas cvetočih rastlin. Pokosimo ga šele v začetku jeseni.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija