PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Novi prebivalci Mestnega loga: uspešno zaključena prva faza doselitve hrošča puščavnika

Novi prebivalci Mestnega loga: uspešno zaključena prva faza doselitve hrošča puščavnika

Petnajst hrastovih gnezdilnic, ki smo jih v Mestnem logu na drevesa namestili konec letošnjega poletja, je v mesecu septembru dobilo nove prebivalce. Ličinke puščavnika, ki je sicer v vseh fazah življenjskega cikla tesno vezan na življenje v drevesnih duplih, se bodo v odrasle hrošče preobrazile predvidoma v prihodnjem letu. Preberi več

16. okt 2019

Košnja v Strajanovem bregu ter pričetek odstranitve zarasti

Košnja v Strajanovem bregu ter pričetek odstranitve zarasti

Po zelo uspešni akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin je med 28. in 29. avgustom v Strajanovem bregu potekala še pozna košnja. Trije fantje iz invalidskega podjetja Dobrovita d.o.o. so dva delovna dneva vihteli nahrbtne motorne kosilnice in tako pokosili skoraj vso dolino, pustili so le s palčkami označena območja (plod večletnega dela znanstvenikov iz ZRC SAZU), kjer je pojavljanje Loeselove grezovke pogostejše. Preberi več

8. okt 2019

Na ogledu trase interpretacijske poti v Rakovi jelši

Na ogledu trase interpretacijske poti v Rakovi jelši

V okviru projekta PoLJUBA smo na območju Rakove jelše pričeli z načrtovanjem nove interpretacijske poti, ki bo obiskovalce vodila po življenjskih okoljih Ljubljanskega barja. V prejšnjem tednu smo se prvič sestali z zunanjimi izvajalci, predstavniki Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in arhitekturnega ateljeja Medprostor, ki bodo v naslednjih mesecih pripravili popis del in začeli s pripravo intepretacijskih gradiv za pot. Preberi več

3. okt 2019

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija